Deze vacature bij Templer vind ik interessant.

×

Je wijzigingen zijn opgeslagen.

Je wachtwoord is gewijzigd. Om veiligheidsredenen dien je opnieuw in te loggen.

Welkom

Ben je hier nieuw?

Registreer dan om van Templer gebruik te kunnen maken.


Wacht even...

Deze sollicitatie is alleen te zien als je ingelogd bent als het bedrijf dat deze vacature uitgestuurd heeft.Welkom bij Templer! Je bent succesvol geregistreerd als bedrijf.

Je mist nog wat belangrijke documenten of profiel instellingen.

Voordat je vacatures op Templer kan zetten hebben we deze informatie nog van je nodig. Voeg dit toe aan je profiel:

  • {{doc}}

Je mist nog wat belangrijke documenten of profiel instellingen.

Voordat je kan reageren op vacatures hebben we deze informatie nog van je nodig:

  • {{doc}}

Je bent succesvol uitgelogd.


Over Templer

 templer-logo

 

 

Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) vormt de motor van de Nederlandse economie. De sector is van essentieel belang voor economische groei en werkgelegenheid. In de huidige fase van economisch herstel maakt de sector veel gebruik van flexwerkers. De verwachting is dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzet. Dit betekent dat de uitzendbranche van steeds meer betekenis wordt voor het MKB. Door uitzenden goedkoper aan te bieden verwachten wij dat er meer werkplekken vrijkomen bij het MKB. Aan Templer ligt meer dan 10 jaar ervaring in de uitzendbranche ten grondslag. Als online uitzend platform streeft Templer er naar de beste match voor bedrijf en kandidaat te bieden tegen een voor het MKB ongekend lage prijs.

 

 

“It’s better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction”

– Diane Grant

 

 

IN DE MEDIA:

 

Interview met Josien Andringa in de Leeuwarder Courant

Bekijk het interview op hun website.

 

 

Interview met Josien Andringa voor noord op Poduim.TV

Bekijk het interview op hun website.

 

 

Internet100: Online uitzendbureau gooit knuppel in hoenderhok

Lees het artikel van Internet100 op hun website.

 

SITE – Online uitzendbureau gooit knuppel in hoenderhok

 

Dutch Cowboys: Online uitzendbureau doorbreekt prijsbeleid in het MKB

Lees het artikel van Dutch Cowboys op hun website.

 

 

Ondernemersbelang: Online uitzendbureau doorbreekt ondoorzichtig prijsbeleid in het MKB

Lees het artikel van het Ondernemersbelang op hun website.

 

Online Uitzendbureau doorbreekt ondoorzichtig prijsbeleid in het MKB

 

FONK: Online uitzendbureau wil MKB veroveren

Lees het artikel van FONK op hun website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGBLAD VAN HET NOORDEN “UITZENDBUREAUS HEBBEN DUBBEL WIND MEE”

 

2 januari 2016

Werkgevers hebben geen zin meer om zich vast te leggen, als dat blijkbaar ook helemaal niet nodig is. Of de werknemer daar nou zo blij mee is hangt sterk af van de sector, zegt arbeidsmarktdeskundige Erik Oos- terveld van UWV Groningen: ,,In de creatieve sector weten mensen zich wel te redden, maar voor personeel dat productiewerk doet, is deze ontwikkeling niet prettig. Het geeft een onzeker gevoel.’’

,,Toch blijft deze trend voorlopig nog wel even doorzetten, want bedrijven willen een flexibele schil van personeel om snel te kun- nen reageren op ontwikkelingen. Alleen de harde kern, de bedrijfskritische functies zoals het management blijft natuurlijk wel vast.’’

Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 2,8 miljoen flexibele banen. Daarvan zijn er 225.000 uitzendcontracten, een relatief klein aantal. In Noord-Nederland ligt dat aandeel wat hoger omdat sectoren als de landbouw, de bouw en de horeca, traditioneel goede klanten van het uitzendbureau hier goed vertegenwoordigd zijn.

Uitzendbureaus profiteren de komende jaren dubbel, voorspelt Oosterveld, want naast de flextrend, hebben ze ook het economisch tij mee. Ze zijn meestal de eersten die merken dat het weer goed gaat. En natuurlijk heeft de bouw in Groningen nog een extra stimulans, dankzij de honderden miljoenen voor herstelwerkzaamheden in verband met de gaswinning. In april kwamen er opnieuw 1700 werklozen via uitzendbureaus aan het werk. Dat is een derde van het aantal mensen dat vanuit de WW weer aan de slag ging.

Het is een ontwikkeling die wordt beves- tigd door Jan de Jong, Regiodirecteur Rand- stad Nederland in de regio Noord-Oost Nederland: ,,Bij ons zijn nu flink meer uitzendkrachten aan het werk in Noord-Nederland dan afgelopen jaren. Alleen zegt dat niet alles over de uitzendmarkt, want het kan ook zijn dat we mensen in dienst hebben genomen die eerder bij andere uitzendbureaus waren.’’ Hij ziet vooral de vraag naar operators toenemen, dankzij grote investeringen in de zuivel, zoals A-ware in Heerenveen. Om zich te onderscheiden, schoolt Randstad inmiddels veel van zijn mensen in die richting om.

De Jong voelt de dubbele wind mee, waar Oosterveld over praat, maar stelt dat het nu nog zachte zuchtjes zijn: ,,We zien ook nu dat het economisch herstel vanuit het zuidwes- ten, het logistieke knooppunt, langzaam onze kant op beweegt. Dat begint op gang te komen. En wij voelen ook die flextrend wel, maar nog niet zo sterk. Juist in het Noorden zijn werkgevers daarin wat conservatiever. Die hebben een minder dikke flexibele schil dan de bedrijven in de Randstad.’’

Online uitzenden

Ook op de flexibele markt ontstaan nieuwe initiatieven. De startup www.truble.nl heeft als doelstelling meer banen in het MKB op een sociale en betaalbare manier. En daar is behoefte aan, hebben zowel voorzitter Gerard Kremer van MKB Noord als jongerenvoorzitter Keimpe Postema van VNO NCW Noord laten weten aan oprichtster en mede-eigenaar Josien Andringa (37) uit Terkaple.

Andringa: ,,Onze doelgroep is het MKB. Werkgevers die het heel belangrijk vinden om te weten waar ze aan toe zijn. Daarom vragen wij, anders dan de meeste uitzendbureaus, een vaste vergoeding per week voor onze bemiddeling, ongeacht het aantal uren dat onze mensen gewerkt hebben. Daarmee kunnen we heel goed op prijs concurreren met de rest.’’

,,Wij zijn behalve betaalbaar ook sociaal, zowel richting het personeel als richting de werkgever. Zo kan de werkgever onze mensen zonder kosten overnemen als de uitzend- kracht minimaal een halfjaarcontract wordt geboden. En wij zoeken echt een klik tussen werknemer en werkgever.’’

Andere bijzonderheid is dat Truble uitsluitend online werkt. Het personeel solliciteert via de mail en het bedrijf vindt ook geschikte mensen via internet. ,,Het aanbod is nog altijd heel ruim in het Noorden. We vinden makkelijk mensen via de netwerken, maar ook in samenwerking met de UWV. We screenen alle kandidaten goed. We kunnen de werving en selectie van mensen aanbieden voor 350 euro. Dat is een koopje.’’

Andringa wil met Truble ook een rol spelen in de uitvoering van de nieuwe Participatiewet en het Sociaal Akkoord, die samen voorschrijven dat de Noord-Neder- landse gemeenten de komende jaren een kleine duizend mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen bij het bedrijfsleven.

,,Je zou het niet verwachten maar er is wel degelijk vraag naar mensen die nu nog bij de sociale werkvoor- ziening zitten. Ook dat hoort bij de sociale kant van ons bedrijf.’’


EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN…

 

22 september 2015

Dit keer zaten we letterlijk aan de keukentafel bij Josien Andringa van Truble. Met Truble is Josien Andringa in een gat van de uitzendmarkt gesprongen. Veel ervaring deed ze op in de uitzendbranche en na een uitstapje in het zorgverzekeringswezen besloot ze, heel moedig, voor zich zelf te beginnen. Het uitzenden zit haar in het bloed want als dochter van ouders in het ontwikkelingswerk kwam ze in Sudan ‘op de wereld’ en werd ze met haar ouders over de hele wereld ‘uitgezonden’. Gewoon beginnen aan iets totaal nieuws is haar dus niet vreemd. Marktonderzoek gedaan, goed nagedacht en conclusie: voor een uitzendkracht betaal je de hoofdprijs. Tijd voor een andere koers! De focus ligt bij Josien op het midden- en kleinbedrijf. Daar is grote behoefte aan flexibele schillen met personeel. En ook wil de MKB’er ontzorgd worden als het gaat om werving van personeel, het gedoe rond regelgeving en de administratieve last. Het principe is even eenvoudig als doeltreffend. Via Truble kan men personeel inhuren. De werkgever bepaalt het brutoloon, Truble berekent alle (sociale) lasten daaromheen en rekent voor de werkzaamheden een vast bedrag per uren (week)briefje. Zo ontstaat een overzichtelijk en transparant samengesteld kostenplaatje. Het tarief valt substantieel lager uit dan bij een ‘reguliere’ uitzender. De werkgever in spe weet precies waar hij of zij aan toe is. Vraag en aanbod brengt Truble via website, online dus, bij elkaar. Geautomatiseerde systemen helpen bij het maken van een match

en Truble legt op basis daarvan een beperkt aantal kandidaten voor aan de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever die bepaalt wie er in ‘dienst’ komt. Josien drijft het bedrijf samen met haar broer. Ouders, en zo nodig vrienden, staan op de achterhand met hand- en spandiensten paraat. Zo bezien is Truble dus een familiebedrijf
Zittend aan de keukentafel met een kop koffie in de hand en een weids uitzicht over het Friese land komen andere dingen des levens aan de orde. Het ondernemen geeft veel voldoening en plezier bij voorkeur wel op een duurzame manier. Dat betekent rekening houden met de menselijke maat, aandacht voor het individu en aandacht voor de omgeving. Contacten met UWV en gemeentelijke sociale diensten zorgen er voor dat Truble ook kans ziet om mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Opdrachtgevers vinden vaak dat zij een maatschappelijke taak en zorg hebben. En daarin ondersteunt Truble. Soms is een medemens niet voor de volle 100% inzetbaar maar wel voor een lager percentage. Het is prachtig om te zien dat deze medemens met ondersteuning vanuit diverse regelingen toch aan werk kan worden geholpen. Het is deze manier van samenbrengen van mensen en instituties die veel voldoening schenkt. Ondernemen kan niet zonder winst maken maar dan wel graag op een duurzame wijze, een opvatting waarbij Josien steun vindt bij haar echtgenoot die vanuit een duurzame gedachte zijn in biologische producten gespecialiseerde bedrijf runt.

Tot slot ontkomen we natuurlijk niet aan de vraag waarom Josien Andringa zaken met Intermediair doet. Net als de schrijver dezes komt ook Intermediair graag aan de keukentafel. De Andringa’s doen al meer dan 20 jaar zaken met Intermediair. Het bijzondere aan deze zakelijke relatie is het persoonlijke karakter daarvan. In noodgevallen weet Intermediair snel te schakelen en een oplossing te vinden. En zo nodig doet zij dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dat schept een trouwe band.


SOCIAAL EN BETAALBAAR UITZENDWERK VOOR MKB

 

27 maart 2015

Bio Journaal

Josien Andringa van online uitzendbureau Truble:

“Sociaal en betaalbaar uitzendwerk voor MKB”

Tholen – Truble is een nieuw online uitzendbureau. Initiatiefnemer Josien Andringa is ervan overtuigd dat er iets moet veranderen in de uitzendbranche en dit kan niet door stil te zitten. “Met Truble introduceer ik een nieuwe vorm van uitzenden, gebaseerd op eerlijkheid en transparantie. Het is een alternatief uitzendbureau voor het MKB. We maken uitzendwerk sociaal en betaalbaar.” Het uitzendbureau is op 1 maart online gegaan.

Josien heeft bewust voor deze online vorm gekozen: “Hierdoor kunnen we onze diensten zoveel goedkoper aanbieden. We werken op basis van open calculatie en een ‘fixed fee’. Bij ons is duidelijk wat er betaald moet worden aan werkgeverslasten en reserveringen voor vakantie-uren en dergelijke. Ook vragen we slechts 30 euro per loonstrookje. Dit ligt aanzienlijk lager dan de tarieven die normaliter gehanteerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat MKB’ers met ons in zee willen gaan, wanneer ze ons aantrekkelijke aanbod onder ogen krijgen.”

Josien heeft voorheen al 10 jaar met veel plezier in de uitzendbranche gewerkt. “MKB is de motor van de economie. Daarom vroeg ik me af waarom de MKB’er dan altijd de hoofdprijs moet betalen voor personeel. Dit kan anders en daar moeten we met zijn allen iets aan bijdragen. Dat is het vertrekpunt van Truble.”

Het draait bij Truble om ‘de klik’ tussen de uitzendkracht en het bedrijf. “We willen echt een goede match maken, zodat er een grote kans is dat de uitzendkracht bij het bedrijf kan blijven. Het bedrijf mag onze uitzendkracht ten alle tijde kosteloos een contract aanbieden. Wel willen we dat dit minimaal een halfjaarcontract is. Dat is meteen de sociale kant van Truble: we willen onze uitzendkrachten echt voor een langere tijd aan het werk helpen.”

Transparantie staat voorop bij Truble. Hier komt de naam ook uit voort: “Truble staat voor een transparante bel, oftewel buble. Je weet als ondernemer waar je aan toe bent, als je met ons in zee gaat. Ondernemers mogen vrijblijvend ons transparante vaste tarief aanvragen.”

Voor meer informatie: Josien Andringa, josien@truble.nl, www.truble.nl

Publicatiedatum: 27-3-2015
Auteur: Lenneke Schot
Copyright: www.biojournaal.nl